Ανακοινώθηκαν οι πίνακες προσληφθέντων στις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους πρακτικής άσκησης καθώς και οι πίνακες προσληφθέντων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας και στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για λόγους πρακτικής άσκησης. 

Nα σημειωθεί ότι πρόκειται για την πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420) συνολικώς θέσεων από τους αποκτήσαντες κατά το έτος 2008 και μετά, πτυχίο, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος για λόγους πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και των ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης του κράτους.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ με όλους τους πίνακες και τα ονόματα των προσληφθέντων.