Σε «ΒΒΒ+» από «Α-» υποβάθμισε η Standard & Poor's την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Sony, αφαιρώντας την από την κατηγορία CreditWatch, όπου βρισκόταν από τις 4 Νοεμβρίου.

Η προοπτική για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ιαπωνικής εταιρείας είναι αρνητική.