Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά κατά την συνεδρίαση του στις 3/2/2012 με ομόφωνη απόφασή του εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για τη προωθούμενη κατάργηση του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελιάς Χανίων.

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του σε ενέργειες και τακτικές οι οποίες υπονομεύουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελιάς Χανίων.

2. Εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προωθούμενη κατάργηση του Ινστιτούτου Ελιάς από το Ν. Χανίων, το οποίο κάτω από την πίεση των επικρατουσών γεωργικών συνθηκών στην Κρήτη, αναπτύσσεται πολυδυναμικά προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του νησιού.

3. Επειδή η αποκέντρωση ή η συγχώνευση υπηρεσιών, φορέων ή θεσμών πρέπει να υλοποιείται με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καλεί την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ανωτέρω φορέα στο Νομό Χανίων, ο οποίος κατά την πολύχρονη λειτουργία του συνέβαλλε τα μέγιστα στην Αγροτική Έρευνα στην Ελλάδα και αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των αγροτών του νησιού.

4. Την ώρα που ο επαναπροσδιορισμός της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας κάτω από τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συγκυρίες αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα, ζητούμενο είναι η άμεση στελέχωση του Ινστιτούτου με το απαραίτητο ερευνητικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του και την αναγκαία συνεισφορά του στον πρωτογενή τομέα και όχι ενέργειες ή σκέψεις συγχώνευσης ή κατάργησής του, οι οποίες μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.