Το ποσό των 58.580.000 ευρώ κατανέμεται για 253 έργα από την Περιφέρεια Κρήτης στους δήμους του νησιού. Την ανακοίνωση-παρουσίαση των έργων που θα τονώσουν την ανάπτυξη και θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας, έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στους Δημάρχους της Κρήτης, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Ευριπίδη Κουκιαδάκη, Κώστα Λαμπρινού, και των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασσωτάκη και Γιάννη Μπαλαντινάκη.

Μια σημαντική ημέρα για την ενδοχώρα της Κρήτης χαρακτήρισε την σημερινή ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσιάζοντας τα έργα των ΟΣΑΠΥ (Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου), διαδικασία που ολοκλήρωσε με επιτυχία η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

«Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για τους δήμους της Κρήτης γιατί με τα έργα αυτά θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων με παρεμβάσεις όπως αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αναπλάσεις παλιών κτιρίων αλλά και αναπλάσεις πλατειών» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης ο οποίος συμπλήρωσε: «επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τα έργα που θα τρέξουν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε ολόκληρη την Κρήτη θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και τα ΟΣΑΠΥ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη η υπηρεσία αμέσως μετά την έγκριση των προγραμμάτων, θα εκδώσει πρόσκληση βάσει της οποίας στη συνέχεια θα υποβληθούν αυτά τα έργα.

«Η πρόσκληση αυτή θα έχει εκδοθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και αμέσως μετά οι δήμοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους προς ένταξη, με βάσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΕΣΠΑ» υπογράμμισε η Μαρία Κασσωτάκη.

Μέσα από τα Σχέδια υλοποιούνται έργα όπως :

η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων,
η δημιουργία - αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής (π.χ. θεματικά πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.),
η ανάδειξη - προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσμοί τοπίων, μονοπάτια, σήμανση, υποστηρικτικά έργα, διαδρομές, σημεία θέας, κ.α.)
η επέκταση, αναβάθμιση, βελτίωση και δημιουργία αποχετευτικών δικτύων, ΕΕΛ και έργων ύδρευσης, η αντιπλημμυρική προστασία, συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων κλπ
η ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα,
η ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στη διαχείριση - προστασία - ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών,
η αναβάθμιση - βελτίωση και η δημιουργία οδικού δικτύου - υποδομών προσβασιμότητας,
η ανάπτυξη υποδομών για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών
η ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών
η ανάπτυξη δικτύων για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας και η διασύνδεση στοιχείων της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
η δημιουργία υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών
η πληροφόρηση - δημοσιότητα για την εφαρμογή των σχεδίων