Στην υλοποίηση εννέα έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. € - στις δημοτικές ενότητες του Θερίσου (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Περιβολίων) και των Κεραμειών - θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Χανίων, μετά και την έγκριση – από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης – της χρηματοδότησης του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)» που είχε υποβάλλει ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στο Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Η δημόσια παρουσίαση των εγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στα ΟΣΑΠΥ όλων των Δήμων της Κρήτης – ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 253 έργα με προϋπολογισμό 58.580.000 ευρώ - πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 από τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη στο Ηράκλειo, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού απ’ όλη τη Κρήτη και των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής Μ. Κασσωτάκη και Γ. Μπαλαντινάκη. Το Δήμο Χανίων εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Γαβριήλ Κουρής, και ο Αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μανώλης Κεμεσίδης.

Τα έργα που εγκρίθηκαν για το Δήμο Χανίων και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτών παρουσιάζεται παρακάτω:
Μέσα από την υλοποίηση των παραπάνω έργων ο Δήμος Χανίων έχει ως στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή των ορεινών περιοχών του Θερίσου και των Κεραμιών ενώ εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, μέσα σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία.