Συνεχίζοντας τις επαφές του στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που προωθεί το Δήμος Χερσονήσου, όπου κρίνεται αναγκαία η καταγραφή, ανάδειξη, και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εντός της χωρικής ενότητας του Δήμου καθώς και η ένταξη των πολιτιστικών πόρων στο τουριστικό προϊόν, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συναντήθηκε σήμερα με την Προϊσταμένη της ΚΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αγίου Νικολάου, κυρία Χρύσα Σοφιανού.

Κατά τη συνάντηση η κ. Σοφιανού ενημέρωσε λεπτομερώς το Δήμαρχο για την υφιστάμενη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΚΔ’ Εφορείας και κυρίως για το Ανάκτορο των Μαλίων και συγκεκριμένα τη δυνατότητα ανάδειξης, αναβάθμισης και προβολής του και αύξησης της επισκεψιμότητας του. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας πολιτιστικού χάρτη, όπου θα αναφέρεται ξεχωριστά κάθε αρχαιολογικός χώρος τονίζοντας την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του καθώς και τη χάραξη πολιτιστικών διαδρομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες με τη βοήθεια καταγραφής της υπηρεσία GPS θα μπορούν να άμεσα να γίνουν επισκέψιμες (π.χ. η διαδρομή από Κράσι προς το Καρφί).

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε: «Η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η προστασία του πολιτιστικού αποθέματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Δήμο Χερσονήσου για λόγους αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι, πριν την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, η ανάδειξη και συντήρηση όλων των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας.»