Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδη , Οικονομικών κ. Παπακωσταντίνου και Υποδομών κ. Ρέππα κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Παρασύρης κρούοντας εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου για την μεγάλη κρίση που μαστίζει τον κατασκευαστικό τομέα.

Ο κ. Παρασύρης στηρίζει την αναφορά του σε υπομνήματα του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ ) και σε ποικίλα δημοσιεύματα βάση των οποίων έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας.

Στην αναφορά του ο κ. Παρασύρης επισημαίνει ότι ο κλάδος των δημοσίων έργων καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων τουλάχιστον δώδεκα ετών, ενώ ο κλάδος των ιδιωτικών έργων βρίσκεται στην χειρότερη θέση, από πλευράς παραγγελιών και δραστηριότητας, των τελευταίων τριάντα ετών.

Οι βραχυπρόθεσμες και οι συνολικές υποχρεώσεις ανά εργοληπτική εταιρεία αυξήθηκαν περαιτέρω, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε ο κύκλος εργασιών τους, με συνέπεια μια στις πέντε εταιρείες να εμφανίζει ζημιές, με βάση τα δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν στην διάρκεια του 2010.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη καθυστέρηση ή και παύση πληρωμών βεβαιωμένων εργασιών τόσο από την πλευρά των υπουργείων, δηλαδή του στενού δημόσιου τομέα, όσο και του ευρύτερου, έχει υπερβεί χρονικά και σε έκταση κάθε προηγούμενο.

Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούν σε πτώχευση ακόμα και υγιείς τεχνικές εταιρείες ή να προβούν στη διακοπή σοβαρών έργων υποδομής. Επόμενο θα είναι να σταματήσουν προγράμματα που υπάρχει ανάγκη αύξησης της απορροφητικότητας από το ΕΣΠΑ και η διάχυση των οικονομικών προβλημάτων σε σωρεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προμηθευτών-υπεργολάβων κ.λπ., καθώς και στην απώλεια εργασίας για πολύ σημαντικό αριθμό εργαζομένων του ευρύτερου κλάδου.

Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Παρασύρης ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς άμεσα μέτρα τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών.