Το Υπουργικό Συμβούλιο και τους πολιτικούς αρχηγούς θα ενημερώσει σήμερα ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για το κλίμα που επικράτησε στην χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών , αλλά και για την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης 325 εκατ. ευρώ από το ασφαλιστικό σύστημα.

 Η τρόικα θεωρεί πως για να είναι αποτελεσματική η περιστολή των δαπανών και να επιτευχθεί ο στόχος των 325 εκατ. ευρώ απαιτείται παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως περιορισμός των επικουρικών, αλλά και των κυρίων συντάξεων.

Έτσι, η Κυβέρνηση Παπαδήμου ξεκινά ξανά από σήμερα νέες συζητήσεις με την τρόικα για μειώσεις στις συντάξεις ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να μην ισχύσει η αρχική πρόβλεψη για μεσοσταθμική μείωση 15% στις επικουρικές, όπως και τα εναλλακτικά σενάρια της μείωσης κατά 10% των κύριων συντάξεων + 5% των επικουρικών, ή 10% των επικουρικών + 5% των κύριων συντάξεων ή κατά 15% των κύριων συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ + 7% του NAT.