Την διακοπή της παραγωγής ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ανακοίνωσε η Kodak. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να μειώσει κατά το δυνατόν τις οικονομικές της απώλειες.

Η Kodak, η οποία είχε υποβάλλει αίτημα για πτώχευση τον προηγούμενο μήνα, θα εστιαστεί πια στην εκτύπωση φωτογραφιών σε καταστήματα όπως επίσης και στην πώληση inkjet εκτυπωτών.

Για τον κόσμο της φωτογραφίας, η στροφή αυτή της Kodak εμπεριέχει και αρκετή ειρωνεία. Η πρώτη ψηφιακή μηχανή που δημιουργήθηκε ποτέ, ήταν εφεύρεση δική της. Η εταιρεία όμως δεν επένδυσε στον τομέα αυτό προκειμένου να υποστηρίξει όσο μπορούσε περισσότερο την παραγωγή φιλμ.

Όπως απεδείχθη, επρόκειτο για ολέθριο σφάλμα. Άλλες εταιρείες κάλυψαν το κενό που άφησε ενώ ο ανταγωνισμός της με την Fujifilm μείωσε κατά πολύ την κερδοφορία της.