Έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους ενός δισ. ευρώ θα εκδώσει το Δημόσιο στις 14 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως μεταδίδει το Reuters, ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 17η Φεβρουαρίου. 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβληθούν επιπλέον συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές έως και 30% του δημοπρατούμενου ποσού.