Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν δεκάδες Ηρακλειώτες επιχειρηματίες που καλούνται να πληρώσουν το «χαράτσι» της ΔΕΗ, χωρίς να προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

Σε συνάντηση που είχαν στις Μαλάδες, παρουσία του προέδρου του επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μ. Αλιφιεράκη, διαπιστώθηκε ότι πολλοί επιχειρηματίες παρόλο που είχαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν εξαιρέθηκαν από το ειδικό τέλος ακινήτων ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, αν και αναγνωρίζεται από τη ΔΕΗ ότι έχει γίνει λάθος, τους ζητείται να καταβάλλουν το φόρο και θα τους επιστραφεί “εν ευθέτω χρόνω”

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η εφημερίδα «Πατρίς» πρόκειται για ποσά που κυμαίνονται από 10.000 και ξεπερνούν τις 35.000 ευρώ, χρήματα που οι επιχειρηματίες, αδυνατούν να καταβάλουν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου 30 επιχειρηματίες ενώ πλησιάζουν τους 100 εκείνοι που έχουν επικοινωνήσει με τα άτομα που ξεκίνησαν την προσπάθεια συσπείρωσης του κλάδου.


Συγκέντρωση υπογραφών

Το επόμενο διάστημα, όσοι επιχειρηματίες ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, καλούνται να περάσουν από το ΟΙΚΟΣΤΥΛ στις Μαλάδες και να υπογράψουν την ανοιχτή επιστολή, όπου, μεταξύ άλλων καλούν τη ΔΕΗ

•Να τους επιτρέψει να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, χωρίς το συμπεριλαμβανόμενο Ειδικό Τέλος, ώστε να τροποποιηθούν τα Τιμολόγια ρεύματος των εγκαταστάσεών τους, πριν την κρίσιμη ημερομηνία της 31/3/2012 και να εξαιρεθούν, ως δικαιούνται, από το Τέλος του τρέχοντος έτους.

Ακόμα, ζητούν

•Η Δ.Ε.Η. να παραλάβει και να ελέγξει τα σχετικά δικαιολογητικά τους που αποδεικνύουν τη βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση των ακινήτων τους, προκειμένου είτε να τροποποιηθούν οι λανθασμένοι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί, είτε να γίνει ειδική μνεία για τη χρήση των ακινήτων τους κατά την αποστολή των φερόμενων οφειλών τους στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

• Να διορθωθούν οι εκδοθέντες λογαριασμοί ως προς τον τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους, όπως ισχύει από την 16.12.2011.

Εάν τα αιτήματα αυτά δεν ικανοποιηθούν οι ιδιοκτήτες επιφυλάσσονται:

• Να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους εναντίον της Δ.Ε.Η. για την αξίωση οιουδήποτε ποσού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους, προσαυξήσεων και δικαστικών εξόδων στα οποία θα υποχρεωθούν ένεκα των ενεργειών της Δ.Ε.Η.

Να καταθέσουν σχετική Μηνυτήρια Αναφορά ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου για την απόδοση των ποινικών ευθυνών ένεκα της ζημίας που θα υποστούν από την υπαίτια και δόλια παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων της Δ.Ε.Η. και

- Να ζητήσουν τον έλεγχο όλων των παροχών με βιοτεχνικό και βιομηχανικό Τιμολόγιο, ούτως ώστε να εξετασθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

.
Πατρίς