Η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις κοινοτικές οδηγίες. Αυτό συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ο γγ Ενέργειας Κ.Μαθιουδάκης και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ν.Βασιλάκος, με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Αρθ.Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Ευ.Μυτιληναίος, Γ.Περιστέρης, Αν.Καλλιτσάντζης, Θ.Βάρδας, Ανδρ.Διαμαντόπουλος, Μ.Κακαράς.

Οι συναντήσεις για τα θέματα της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΚΑ προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την διάρθρωση της αγοράς και την αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση των παραγωγών, καθώς και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ.

Οι αλλαγές αυτές έχουν περιληφθεί ως υποχρέωση της χώρας και στο Μνημόνιο και το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Μάρτιο.

Ήδη, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη δημιουργία θυγατρικών εταιριών για τη μεταφορά και τη διανομή.

in.gr