Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας προχωρεί την ερχόμενη Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, το Δημόσιο, με στόχο την είσπραξη ποσού 1 δισ. ευρώ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου.

Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής και μέχρι ώρας 12:00 το μεσημέρι της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Η δημοπρασία επισπεύσθηκε κατά μία εβδομάδα λόγω προβλημάτων ρευστότητας και αβεβαιότητας που δημιουργούν οι εξελίξεις για το PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση.


zougla.gr