Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και γίνεται ηλεκτρονικά στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ http://ait.oaed.gr από όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε προγράμματα αυτεπιστασίας των Δήμων.


περισσότερες πληροφορίες στο http://www.kedke.gr/?p=3543