Μία πολύ επίκαιρη έκθεση, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, προτάσσει τις οδυνηρές κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην κοινωνική κατάσταση της Ε.Ε., εν όψει της συνόδου των υπουργών Απασχόλησης, την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου.

Το βάθος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιδεινωθεί, επισημαίνει η ΕΚΠ, και αναφέρει πως 115,5 εκατομμύρια άτομα που ζουν στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. (23,4% του πληθυσμού της) αντιμετώπισαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2010, δηλαδή δύο εκατομμύρια περισσότερα σε σύγκριση με το 2009, ενώ δεν αποκλείει νέα επιδείνωση σε ορισμένες χώρες.

Παράλληλα υπάρχουν σήμερα και οι «εργαζόμενοι φτωχοί», εργαζόμενοι με ανεπαρκές για τη συντήρησή τους εισόδημα. Το 8,5% του εργαζόμενου πληθυσμού της Ε.Ε. το 2010 θεωρείται ότι ήταν «εργαζόμενοι φτωχοί».

Επίσης, βαθαίνει η υπερχρέωση των νοικοκυριών και απειλεί την πρόσβασή τους στη στέγη.

 Η ΕΚΠ συνέλεξε στοιχεία που δείχνουν αύξηση του αριθμού των διαδικασιών αναπρογραμματισμού του χρέους που καταγράφονται σε ορισμένα κράτη - μέλη μαζί με έναν πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων για διαγραφή του χρέους.