Αν και η τεχνολογία των text analytics δεν μπορεί να κρίνει αν το μνημόνιο είναι καλό η κακό για τον τόπο, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ για την ερμηνεία του. Να δώσει με άλλα λόγια ένα επιπλέον πρίσμα, το οποίο θα κάνει πιο ευδιάκριτα τα βασικά του σημεία και θα κάνει πιο εύκολη την κατανόησή του.
 
Στην μελέτη λοιπόν που έκανε η ελληνική εταιρεία BaaS είναι σαφές ότι το μνημόνιο είναι η απεικόνιση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή.
 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά το μνημόνιο η διαφθορά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημόσια διοίκηση, ενώ η ‘γραμμή’ της επιρροής της φτάνει μέχρι τα δημόσια έσοδα.
 
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η διαπίστωση ότι για να πετύχουν οι “Μεταρρυθμίσεις” του “Προγράμματος” και να ελεγχθεί το “κόστος”, χρειάζεται “πολιτική στήριξη” και “μειώσεις”. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθούν “μέτρα” για την “Απασχόληση” και την “Εργασία“, καθώς και για τη “βελτίωση” της “Αγοράς” προϊόντων και υπηρεσιών.

http://www.proho.gr/sites/default/files/imagecache/galleryfull2/m1pic0.jpg
 
Το πιο εντυπωσιακό είναι βέβαια ότι κατά το νέο Μνημόνιο είναι ξεκάθαρο ότι η διαφθορά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης συνδέεται άμεσα σχεδόν με όλους τους τομείς και όλα τα θέματα, μικρά ή μεγαλύτερες. Αν και για τους Έλληνες είναι κάτι γνωστό βέβαια, φαίνεται ότι πια το έχουν κατανοήσει και οι εταίροι μας οι οποίοι και το καυτηριάζουν.
 
Η ανάλυση του κειμένου του Μνημονίου έγινε με το Text Analytics της Leximancer.  Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμεύει για την σε βάθος ανάλυση κάθε είδους κειμένου όπως για παράδειγμα ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, πολιτικών ομιλιών, διάσπαρτων αναφορών στα Social Media κ.ά. και φυσικά έχει ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών.
Γλωσσική ανάλυση του νέου μνημονίου
Γλωσσική ανάλυση του νέου μνημονίου