Απο τα διαδυκτιακά Μέσα Ενημέρωσης, έμαθε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την απόφαση του υπ.Υγείας για συγχώνευση (συνεργασία) των Νοσοκομείων Ρεθύμνου και Χανίων, όπως αναφέρει σε επιστολή της η αντιπεριφερειάρχης κα Μαρία Λιονή.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου με την επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπ.Υγείας και την διοίκηση της 7ης ΔΥΠΕ εκφράζει την κάθεση αντίθεση στην συγχώνευση των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής :

"Πρόσφατα, ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενημερωθήκαμε μέσω του διαδικτύου, καθώς άλλη επίσημη πληροφόρηση δε μας δόθηκε, ότι με τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. Υ4α/ΟΙΚ. 91774/11-8-2011 ΥΑ (ΦΕΚ 2062/Β/2011) αποφασίστηκε η συνεργα-σία μεταξύ των Νοσοκομείων Χανίων και Ρεθύμνου.

Μελετώντας προσεκτικά την παραπάνω Απόφαση δημιουργούνται ερωτηματικά για το είδος και τη σκοπιμότητα αυτής της συνεργασίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας καθώς και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή για μια σταδιακή συγχώνευση, που θα σημάνει το τέλος της διοικητικής, λειτουργικής, οικονομικής και επιστημονικής αυτοτέλειας ορισμένων κλινικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου;

Σε καμία περίπτωση το Νοσοκομείο Ρεθύμνου δε μπορεί να συγχωνευτεί με το όμορο των Χανίων ή έστω να καταργηθούν Κλινικές του, καθώς ήδη, λόγω των ελλείψεών του σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ανταποκρίνεται με δυσκολία στις πληθυσμιακές ανάγκες της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Όπως γνωρίζετε, οι ανάγκες των υπηρεσιών υγείας σε κάθε τόπο καθορίζονται ουσιαστικά και από τα πληθυσμιακά του δεδομένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχουμε στη διάθεσή μας οι ανάγκες αυτές επιβάλλουν ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα και όχι το αντίθετο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός είναι περίπου 82.000, δηλαδή το 0,7% της χώρας και εμφανίζει αυξητική τάση, ενώ κάθε Καλοκαίρι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης το νούμερο ανέρχεται σε 150.000 και πλέον.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, ανέρχονται περίπου στις 6.000, οι νόμιμα εγκατεστημένοι μετανάστες είναι περίπου 7.000, ενώ σε 3.000 υπολογίζονται αυτοί που δεν έχουν τα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη εγκατάσταση στο Ρέθυμνο, ανέρχονται επίσης σε περίπου 5.000.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης είχε συνολικά το 2000, 24.505 ξενοδοχειακές κλίνες και σήμερα έχει 30.000 ξενοδοχειακές κλίνες και 15.690 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 2000 κατατάσσεται στην 6η θέση, σε αριθμό διανυκτερεύσεων."

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τραυματιών που προσκομίστηκαν στο νοσοκομείο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, (ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης σε συχνότητα τροχαίων διατηρεί πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αστικό περιβάλλον του δήμου Ρεθύμνου το 2009, είναι 101 άτομα.

Επιπλέον υπάρχει αύξηση της τάξης του 20-30% στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας στο Νοσο-κομείο, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και της αύξησης του δείκτη ανεργίας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν με τρόπο κατηγορηματικό την ανάγκη αυτοτέ-λειας και αυτονομίας της μοναδικής πλέον, μετά και το κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής «Ασκληπιός», υπηρεσίας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Η δημόσια υγεία αποτελεί ένα υπέρτατο αγαθό, στο οποίο οφείλουν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, ακόμα και σε εξαιρετικά οικονομικά δυσμενείς συνθήκες, όπως οι σημερι-νές. Η ενδυνάμωση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι καθολική απαίτηση της τοπικής κοι-νωνίας και αναφαίρετο ταυτόχρονα δικαίωμα, το οποίο θα περιφρουρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις."