Οριακή μείωση -μετά από έξι μήνες συνεχούς ανόδου- σημείωσε το επιτόκιο δανεισμού του δημοσίου με έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο μειώθηκε σε 4,61% έναντι 4,63%-4,68% που πρόσφερε τους τελευταίους έξι μήνες.

Το ελληνικό δημόσιο ζητούσε σήμερα να δανειστεί 1 δισ. ευρώ, προσέλκυσε προσφορές 2,7 δισ. και τελικώς θα αντλήσει 1,3 δισ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,61%. Οι συνολικές προσφορές ύψους 2,701 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012, στις 12μ.μ.

Από τον ΟΔΔΗΧ σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.


protothema.gr