Η συγχώνευση των Στρατολογικών Γραφείων που λειτουργούν σε κάθε πρωτεύουσα νομού τίθεται σε άμεση εφαρμογή καθώς έχει ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των Στρατολογικών Γραφείων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα διοικητικής αναδιάρθρωσης που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, τα 57 στρατολογικά γραφεία συνενώνονται σε 18 σύγχρονες περιφερειακές Στρατολογικές Υπηρεσίες. Οι νέες Στρατολογικές υπηρεσίες θα εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να σημειωθεί σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 90% σε σχέση με το κόστος που επιβάρυνε το παλαιό σύστημα

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πάνω από 500.000ευρώ εκ των οποίων 200.000ευρώ αφορούν μονάχα τις ενοικιάσεις κτιρίων.

Για την "ακρίβεια", το νέο σύστημα υπολογίζεται ότι θα κοστίζει μόλις 50.000 ευρώ ετησίως ενώ το υπάρχον κόστος έφτανε μέχρι και τα 600.000ευρώ.

Οι συγχωνεύσεις στους νομούς της Κρήτης αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.