Στα 155,77 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών ότι ανήλθε η δαπάνη για πληρωμή μισθωμάτων υπουργείων, Περιφερειών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, το 2011.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Ιωάννη Μουρμούρα, υφίστανται 2.639 συμβάσεις μίσθωσης.

Για το σύνολο των συμβάσεων αυτών, το άθροισμα των μισθωμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων, ανέρχεται, ετησίως, στο ποσό των 108.041.049,89 ευρώ.

Στο ποσό αυτό όμως δεν έχουν υπολογιστεί ούτε η προβλεπόμενη στη μισθωτήρια σύμβαση ετήσια αναπροσαρμογή ούτε και η μείωση του 20%.

Ο κ. Μουρμούρας ενημερώνει ότι η δαπάνη για πληρωμή  μισθωμάτων των υπουργείων, Περιφερειών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ανήλθε, το 2009, σε 178,16 εκατ. ευρώ και το 2010, σε 169,70 εκατ. ευρώ. Για το 2011, τα στοιχεία για τις πληρωμές έως 31.10.2011 δείχνουν ότι η δαπάνη ανήλθε σε 90,73 εκατ. ευρώ και η εκτίμηση του υπουργείου είναι ότι, έως το τέλος του 2011, θα ανέλθει στα 155,77 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ποσά δείχνουν μείωση της δαπάνης σε ποσοστό 4,75%, το 2010 και μείωση 8,21%, το 2011.

Ο υφυπουργός Οικονομικών επικαλείται εκτιμήσεις του υπουργείου ότι η δαπάνη για  τα μισθώματα κτιρίων θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο το 2012, στη βάση του νόμου 4024/2011, με τον οποίο προβλέπεται συστέγαση δημοσίων υπηρεσιών προς επίτευξη μισθώματος κατά 50% τουλάχιστον μικρότερου του συνόλου των ήδη επιμέρους καταβαλλομένων μισθωμάτων.