Η υλοποίηση νέων έργων υποδομής όπως αυτά προβλέπονται από τη «Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος λιμένα Σούδας» θα συμβάλλουν, αφενός στην αξιοποίηση του μεγαλύτερου και ασφαλέστερου φυσικού λιμένα της Μεσογείου και αφετέρου στην οικονομία του τόπου, επισημαίνει με ερώτηση του στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης.

Ο κ. Βαλυράκης αναφέρει μεταξύ άλλων στον Υπουργό, ότι η λειτουργία του λιμανιού της Σούδας ως «Σταθμού κρουαζιέρας» θα είναι  γεγονός τεράστιας οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας, όχι μόνο για τον Νομό Χανίων αλλά την Κρήτη γενικότερα και ζητά από τον Υπουργό, άμεσες ενέργειες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων ώστε να αξιοποιηθεί το λιμάνι, για να συμβάλλει στην ανάπτυξη του νησιού στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Ειδικότερα ο κ. Βαλυράκης αναφέρει:

"Όπως γνωρίζετε, από τη Δνση Λιμενικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, έχει διακηρυχθεί η ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Ολοκλήρωσης Χερσαίων Έργων Πολυχρηστικού Τμήματος Λιμένα Σούδας». Η μελέτη περιλαμβάνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνόλου των έργων του λιμένα, όπως αυτά προβλέπονται από το master plan αυτού, γεωτεχνική έρευνα, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τα έργα ολοκλήρωσης του πολυχρηστικού σταθμού.

Το λιμάνι της Σούδας, είναι το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου, με σημαντική εμπορική και τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η γεωγραφική του θέση, το μέγεθος και το βάθος του, έχουν συντελέσει ώστε να θεωρείται ως ένα από τα πλέον στρατηγικά σημεία της Μεσογείου. Λόγω της στρατηγικής θέσης του, δύναται να αξιοποιηθεί περισσότερο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού του νομού, της Κρήτης αλλά και της όλης της Ελλάδος.

Εντός του 2011, αναμένεται να καταφθάσουν στο λιμάνι της Σούδας πολλά κρουαζιερόπλοια, καθώς είναι ένα από τα λιμάνια που επιλέχθηκαν από τις εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρων ως «λιμάνι σταθμός κρουαζιέρας». Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ως «σταθμός κρουαζιέρας» δηλαδή λιμάνι εκκίνησης και κατάληξης και όχι ως «λιμάνι προορισμού», είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του λιμανιού, ώστε να έχει τη δυνατότητα υποδοχής όλων των τύπων των κρουαζιερόπλοιων.

Η λειτουργία του λιμανιού της Σούδας ως «σταθμός κρουαζιέρας», θα είναι γεγονός τεράστιας οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας για το Νομό αλλά και όλη την Κρήτη. Ο νομός Χανίων έχει όλες τις υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και η λειτουργία του λιμένα του, ως «σταθμού κρουαζιέρας» θα βοηθήσει στην τουριστική αναβάθμιση του νησιού και θα τονώσει όχι μόνο την τοπική οικονομία και ανάπτυξη αλλά και αυτής ολοκλήρου της Κρήτης.

Αναγκαία έργα για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, που ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση του μεγαλύτερου και ασφαλέστερου φυσικού λιμένα της Μεσογείου, αλλά και στην οικονομία του τόπου, αφού εκτός των άλλων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στους τομείς των επισκευών, της συντήρησης και του εφοδιασμού και θα αποτελέσει τη βάση για τον θαλάσσιο τουρισμό του νησιού, είναι τα παρακάτω:

·   «Λιμενικό Τμήμα Κρουαζιέρας – επέκταση του προβλήτα Αδρία»

Προβλέπει την ευθύγραμμη επέκταση του προβλήτα κατά 160 μέτρα.

·   «Σταθμός επιβατών ακτοπλοΐας προβλήτα Αδρία»

Προβλέπει την κατασκευή νέου σταθμού ακτοπλοΐας επιφάνειας 8.500 τετραγωνικών μέτρων

·   «Λιμενικό Τμήμα μικρών σκαφών – αλιείας»

Προβλέπει την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 250 μέτρων, για μικρά σκάφη για την εξυπηρέτηση της αλιείας, επισκευαστική μονάδα μικρών σκαφών μήκους 120 μέτρων και τοποθέτηση πλωτών προβλητών μήκους 375 μέτρων.

Ύστερα από τα παραπάνω, ερωτάστε κ. Υπουργέ για τις ενέργειές σας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω έργα σε εύλογο χρόνο, ώστε το λιμάνι της Σούδας, να αξιοποιηθεί με σκοπό να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη ολοκλήρου της Κρήτης, προς όφελος της οικονομίας του τόπου, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας."