Σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, όπως επί παραδείγματι η ασπιρίνη, και στα Χανιά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τάσο Βάμβουκα, οι παρατηρούμενες ελλείψεις, οφείλονται στην προτίμηση που δείχνουν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, στην εξαγωγή των σκευασμάτων που έχουν χαμηλή τιμή στην Ελλάδα, αντί να τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά με χαμηλό κέρδος.

Πάντως οι εξαγωγές αυτές, σύμφωνα με το πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι απολύτως νόμιμες, αλλά το Υπουργείο Υγείας πρέπει να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες, ώστες να πεισθούν οι εταιρείες να διασφαλίζεται η επάρκεια των φαρμάκων στην εσωτερική αγορά.