Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για τις δύο περιόδους δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου που έληγε στις 31/12/2009 είχε υπολογιστεί έκτακτη εισφορά ποσού 9,8 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών μπεμπέ, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 290,17 εκατ.  ευρώ από 292,08 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,65%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 53,95 εκατ. έναντι 49,38 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,25%.

Η πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο είναι καλύτερη από τη γενικότερη πορεία του ελληνικού λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, οι λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα καταγράφουν έντονα πτωτικούς ρυθμούς λόγω της οικονομικής στενότητας αλλά και άλλων παραμέτρων όπως οι αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ο όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο λειτούργησε 6 νέα υπερκαταστήματα τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου ανήλθε σε 50,28% έναντι 51,86% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επηρεασμένο σε σημαντικό βαθμό από τη στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του ΦΠΑ στην Ελλάδα. Η μείωση αυτή στο μικτό περιθώριο είναι μικρότερη από αυτή που η διοίκηση είχε αρχικά εκτιμήσει για την τρέχουσα χρήση 2010-2011, καθώς υπήρξαν παράγοντες που επέδρασαν εξισορροπητικά όπως η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και το μικρότερο κόστος μεταφοράς. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 75,52 εκατ. ευρώ σε σχέση με 84,42 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 10,54%.

 Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για τις δύο περιόδους δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου που έληγε στις 31/12/2009 είχε υπολογιστεί έκτακτη εισφορά ποσού 9.824 ευρώ.

Στις 31/12/2010 τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 228,63 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμά του ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεών του, κατά 72,16 εκατ. ευρώ, με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να καταστεί αρνητικός.

Το δίκτυο του ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα, εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία. Ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο τη λειτουργία 6 νέων καταστημάτων για την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012, από τα οποία 3 θα είναι στην Ελλάδα και 3 στη Βουλγαρία.

protothema.gr