Στο 4,9% διαμορφώθηκε τελικώς το επιτόκιο στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Το Ελληνικό Δημόσιο από την συγκεκριμένη εκδοση θα αντλήσει 1,95 δισ.ευρώ. Η συμμετοχή των επενδυτών στην δημοπρασία ήταν ικανοποιητική με αποτέλεσμα το προς δημοπράτηση ποσό (1,5 δισ.ευρώ) να καλυφθεί 3,4 φορές. Το επιτόκιο στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία ήταν 4,82%.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αποταμιευτές να προμηθευτούν τα έντοκα γραμμάτια με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους

Πληθωρισμός

Στο 5,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2010, από 4,9% τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,7% έναντι 1,2% που ήταν σε μέσα επίπεδα το 2009.

Υψηλότερα από τις προσδοκίες ο προϋπολογισμός

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010, σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι περίπου 1 δισ. ευρώ χαμηλότερο από αυτό που προβλέπεται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2011 και περιορίστηκε στα 19.603 εκατ. ευρώ από 30.871 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ετσι σημείωσε μείωση 36,5% έναντι εκτίμησης για ετήσια μείωση κατά 33,2%.

Στον περιορισμό του ελλείμματος συντέλεσε, κυρίως, η μείωση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 7,5%, και των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 12%, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 11,3%. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού έχουν μειωθεί κατά 10,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,0%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 7,3% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,6%.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά περίπου 7%.