Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Παρασκευή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε, στάθηκε αδύνατο να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που ήταν αναγκαία για την παρουσίαση του απολογισμού του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Την επόμενη Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».