Παγώνει με απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, έστω και προσωρινά το μέτρο της εφεδρείας. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση της Δικαιοσύνης που πλέον θέτει εν αμφιβόλω το μέτρο.

Το Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε τουλάχιστον 10 εργαζομένους στην πρώην Θέμης Κατασκευαστική (Κατασκευαστική υπηρεσία του δημοσίου που έχει ανεγείρει τα δικαστικά μέγαρα της χώρας) και εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύσει προσωρινά την μετάταξή τους σε άλλη θέση του δημοσίου μέχρι να κριθεί η κύρια προσφυγή.