Σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. χωρίς την αναγνωριστική απόφαση ή αντίγραφο ή βεβαίωση αυτής μπορούν από 22 Φεβρουαρίου να απογραφούν πλέον οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων.

Η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, μετά το πέρας της απογραφής, θα προβεί σε αυστηρό έλεγχο των αναγνωριστικών αποφάσεων των απογεγραμμένων δικαιούχων της.