Βαριές ευθύνες ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Αιγάλεω προκύπτουν βάσει της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου που αποκλειστικά παρουσιάζει σήμερα το protothema.gr. Ευθύνες που ξεκάθαρα βαραίνουν συγκεκριμένα πρόσωπα στο Δήμο Αιγάλεω που οδήγησαν σε μεγάλη ταλαιπωρία τους δικαιούχους αλλά και δημιούργησαν μια τριτοκοσμική εικόνα για τη χώρα μας.

 Πιο συγκεκριμένα, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης στην υπ’ αριθμόν 52/Α/2012 έκθεσή τους ασκούν δριμεία κριτική κατά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιγάλεω, επειδή δεν εκτίμησε σωστά τις απαιτήσεις που συνεπαγόταν η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω βεβαιώσεων σε τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων.

Παράλληλα στην έκθεση αναφέρεται πως ο Δήμαρχος Αιγάλεω θα πρέπει να ασκήσει πειθαρχικές ενέργειες κατά της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας επειδή δεν μερίμνησε για τον σχεδιασμό των απαραιτήτων ενεργειών. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Δήμαρχος Αιγάλεω αρχικά είχε προσπαθήσει να επιρρίψει τις ευθύνες στην κεντρική διοίκηση, όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί καταπίπτουν μετά το πόρισμα των ελεγκτών.

 "Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Αιγάλεω δεν εκτίμησε σωστά τις απαιτήσεις που συνεπαγόταν η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων σε τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων, μέσα σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν προέβη σε σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών (λήψη κατάλληλων μέτρων όπως χορήγηση αριθμού σειράς προτεραιότητας, σχετική ενημέρωση των πολιτών κλπ), επιπλέον δε των προαναφερόμενων επέδειξε αδυναμία χειρισμού του προβλήματος της αυξανόμενης καθημερινά προσέλευσης πολιτών", είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.