Στην εξαίρεση από το κούρεμα ομολόγων αξίας 6 δισ. ευρώ που διακρατούν  ιδιώτες επενδυτές προχώρησαν η Κυβέρνηση και η Ευρωζώνη.

 Αν και στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου είχε συμφωνηθεί να κουρευτεί ονομαστικό χρέος ύψους 206 δισ. ευρώ που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών ομολογιούχων, με τις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup το ποσό αυτό μειώθηκε στα 200 δισ. ευρώ.

Σε αυτά τα 200 δισ. ευρώ επιβάλλεται κούρεμα 53,5% το οποίο οδηγεί σε διαγραφή χρέους ύψους 107 δισ. ευρώ.

Για τα 93 δισ. ευρώ χρέους που απομένουν τα 63 δισ. ευρώ θα ανταλλαγούν με νέα 30ετή δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου που θα έχουν μέσω επιτόκιο 3,1% έως το 2042 και τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ θα ανταλλαγούν με διετή ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESFS) με μέσο εκτιμώμενο επιτόκιο 1,25%.

Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας η ζημιά των ομολογιούχων προσεγγίζει το 74% μη υπολογιζόμενης της ρήτρας ΑΕΠ που συνοδεύει τα νέα ομόλογα.

Σε κάθε περίπτωση σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για το PSI η οποία θα αναφέρει ποια ομόλογα (ISIN) εξαιρούνται του κουρέματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 2,6 δισ. ευρώ των ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες αποταμιευτές, αλλά και η περίπτωση των ομολόγων των ΔΕΚΟ που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα.