Μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στις δύο δράσεις ύψους 72 εκατ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, το οποίο χειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η συμμετοχή ήταν αρκετά ισχυρότερη του αναμενόμενου, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 6.000.

Στόχος είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα γίνει από αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, να έχει προχωρήσει αρκετά εντός διμήνου, ώστε όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά να υποβάλουν μέχρι τον Απρίλιο τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και την έναρξη των πληρωμών.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε υπερκάλυψη της δημόσιας δαπάνης, καθώς 6.326 άνεργοι και επιχειρηματίες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια ύψους 205,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη δράση που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη δράση που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν πρόταση 988 επιχειρηματίες, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, μελετάται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου του ίδιου προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ