Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Μητρώο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να εξαιρεθούν από τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς έχουν οι πελάτες της COSMOTE.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, η COSMOTE δημιούργησε και τηρεί ειδικό κατάλογο (Μητρώο) με τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι στο Μητρώο καταχωρείται μόνο ο συγκεκριμένος αριθμός σύνδεσης (MSISDN) και όχι το ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του πελάτη. Το Μητρώο τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, νομικού ή φυσικού προσώπου, που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης.

 Δελτίο Τύπου Cosmote

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, η COSMOTE δημιούργησε και τηρεί ειδικό κατάλογο (Μητρώο) με τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι στο Μητρώο καταχωρείται μόνο ο συγκεκριμένος αριθμός σύνδεσης (MSISDN) και όχι το ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του πελάτη. Το Μητρώο τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, νομικού ή φυσικού προσώπου, που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης.

 Οι συνδρομητές που επιθυμούν μέρος ή το σύνολο των συνδέσεών τους να ενταχθεί στο Μητρώο, μπορούν να υποβάλλουν δωρεάν σχετικό αίτημα σε ένα κατάστημα του Δικτύου COSMOTE (καταστήματα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE και στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπροσώπων), να καλέσουν στο 1250 χωρίς χρέωση ή να απευθυνθούν στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13838).

 Η COSMOTE επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση, ενώ το Μητρώο που προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου, όσο και για την ορθή χρήση του βάσει του Νόμου, ανήκει στον αποδέκτη του.

 Η εγγραφή στο Μητρώο ισχύει απεριόριστα. Εάν το θελήσει, ο συνδρομητής μπορεί να διαγραφεί με νέα δήλωσή του προς την COSMOTE.

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή, τη διαγραφή και την πρόσβαση στο Μητρώο, στη διεύθυνση www.cosmote.gr, ενότητα «Χρήσιμα».