Η πιθανή εφαρμογή της ρήτρας συλλογικής δράσης, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών στο PSI δεν είναι υψηλό, θα προκαλέσει πιστωτικό γεγονός (credit event) και θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση των CDS.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 3ετές ομόλογο που λήγει στις 20 Μαρτίου (αριθμός ταυτοποίησης - ISIN GR0110021236), καθώς (και) σε αυτόν τον τίτλο εκτιμάται ότι είναι τοποθετημένοι επενδυτές που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε τραπεζική πηγή στο in.gr, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποπληρώσει στις 20 Μαρτίου κεφάλαιο 14,58 δισ. ευρώ συν το κουπόνι ύψους 623,5 εκατ. ευρώ για το ομόλογο, δηλαδή συνολικά 15.203,5 εκατ. ευρώ.