Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης και ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της Γέργερης στο Δήμο Γορτύνας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων ανάπλασης, σύμφωνα με την παραδοθείσα μελέτη, έχουν ήδη υλοποιηθεί ενώ η διάσπαση των έργων ώστε να πραγματοποιηθούν από κοινοπραξία δύο εταιρειών, έχει συμβάλει αποφασιστικά ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Έτσι η πρώτη εργολαβία, με κόστος 156.224ευρώ προβλέπονται πλακοστρώσεις καθώς και φρεάτια για τα όμβρια ύδατα.

Με τη δεύτερη, συνολικού κόστους 276.470ευρώ προβλέπονται πλακοστρώσεις και φρεάτια σε άλλο τμήμα του οικισμού καθώς και εγκατάσταση φωτιστικών.