Θίγοντας σε ερώτηση του προς τον Υπ. Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης και νόθευσης του Ελληνικού Ελαιολάδου, ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης επικαλούμενος δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, είχε επισημάνει ότι η “Μαφία” του ελαιολάδου και η νοθεία με Ελληνικά και όχι μόνο, λάδια στην Ιταλία έχει χτυπήσει «κόκκινο» κάτι που επιβεβαιώνεται και με τα στοιχεία της Ιταλικής Αστυνομίας.

Ο κ. Παρασύρης ζητούσε στην αναφορά του ενισχυμένα μέτρα ελέγχου και αυστηρότερες κυρώσεις. Από την απάντηση που δόθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου προκύπτουν ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις.

Με την ίδρυση του ΕΦΕΤ οι αστυκτηνίατροι της αστυνομίας αποσπάστηκαν στον Φορέα επομένως δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για την διενέργεια επίσημου ελέγχου στα Τρόφιμα. Το μόνο που καλείται η αστυνομία είναι να παρέχει «χαρακτήρα συνδρομής» σε ελέγχους που γίνονται.

Με δεδομένο επομένως ότι για την διενέργεια επίσημου ελέγχου στα τρόφιμα, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεξαγωγή τους από υπαλλήλους που διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και γνώση ιδίως σε τομείς όπως της χημείας, της χημείας τροφίμων, της υγιεινής τροφίμων, της κτηνιατρικής, της ιατρικής, της μικροβιολογίας τροφίμων, της τεχνολογίας τροφίμων και της νομικής, υπάρχει ένα σοβαρό κενό.

Επιπλέον ο κ. Παπουτσής τονίζει μεταξύ άλλων ότι το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας του Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς δεν έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα σε υποθέσεων νοθείας και παράνομης διακίνησης Ελληνικού Ελαιολάδου.

Σε κάθε περίπτωση τονίζει ο κ Παπουτσής οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες δραστηριοποιούνται κατά της λαθρεμπορίας των εν γένει εμπορευμάτων αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες και εκδηλώνουν κάθε φορά τις κατά περίπτωση ενδεδειγμένες ενέργειες (έλεγχος εγγράφων, κατασχέσεις, συλλήψεις κοκ) συνεργαζόμενες με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την πληρότητα των ελέγχων και την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων.

Προς όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με το εν λόγω ζήτημα έχουν δοθεί αυστηρές εντολές και οδηγίες για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή σε βάρος των παραβατών των προβλεπόμενων κυρώσεων, για να ενισχυθεί και να παγιωθεί η προστασία της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.