Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης το Δημοτικό Συμβουλίου Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ. 40 ομόφωνη απόφασή του της 23.01.2012 ευχαρίστως αποδέχθηκε την δωρεά, την αποτελούμενη από 6.266 τόμους βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, του Αρχείου και της βιβλιοθήκης του πατέρα σας, αείμνηστου Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης, Εμμανουήλ Μπορμπουδάκη.

Κατά την συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας κ. Μανόλης Βασιλάκης επισήμανε τον μεγάλο αριθμό των τόμων, εφάμιλλο των δωρεών Βικέλα και Σεφέρη, και την ποικιλία των θεμάτων, που αναδεικνύουν την μεγάλη μόρφωση και το εύρος των ενδιαφερόντων του Εμμανουήλ Μπορμπουδάκη.

Η σημαντική αυτή δωρεά σας, συμβάλλει σοβαρά στον περαιτέρω εμπλουτισμό των ήδη πολύτιμων Αρχείων της «Β.Δ.Β».