Πολιτικά πρόσωπα ή συγγενείς πολιτικών προσώπων που έχουν προβεί εντός του 2011 σε εμβάσματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ προς το εξωτερικό έχει εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.

Γνωστοποίησε ότι τα ονόματα θα δοθούν σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να κληθούν τα εν λόγω πρόσωπα να δώσουν εξηγήσεις.