Τον Εμπορικό Διευθυντή της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι επισκέφθηκε (σήμερα) το πρωί αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Μανώλη Αλιφιεράκης, παρουσία Βιοτεχνών και Επαγγελματιών του Νομού Ηρακλείου.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε με πρωτοβουλία των βιοτεχνών, συμμετείχε επίσης δικηγόρος ως νομικός εκπρόσωπός τους και συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε πλήθος βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, που ενώ εξαιρούνται από το Ειδικό Τέλος βάσει της παρ. 5 του άρθ. 53 του ν. 4021/2011, καλούνται να το πληρώσουν.

Πρόκειται, για νόμιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδειες οικοδομής, εγκατάστασης και λειτουργίας, στο λογαριασμό των οποίων από σφάλμα, υπάρχει ο προσδιοριστικός τίτλος γενικής χρήσης και όχι βιομηχανικό τιμολόγιο.

Στη διάρκεια της συζήτησης αναδείχτηκε η προβληματική διαδικασία χορήγηση απαλλαγής, η οποία αναγκάζει τις επιχειρήσεις αυτές να υποστούν μια γραφειοκρατική και οικονομικά επώδυνη διαδικασία. Συγκεκριμένα, βάσει της ΠΟΛ 1211/10-10-2011 απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η καταβολή του συνολικού ποσού που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Κατά τη συνάντηση έγιναν επίσης προσπάθειες για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να μην υφίστανται οι επιχειρήσεις αυτή την άδικη μεταχείριση. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ πρότειναν να κατατεθούν οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η περεταίρω διαδικασία.