Αναρτήθηκε η δημόσια προσφορά για το PSI στον ειδικό δικτυακό τόπο greekbonds.gr, λίγο μετά τις επτά το βράδυ της Παρασκευής. O Τσαρλς Νταλάρα του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ύψος της συμμετοχής στην ανταλλαγή, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις επιπτώσεις από μία ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CAC).

Η προσφορά προβλέπει πως το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας (διετούς) λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF.

Ακόμη, στους ιδιώτες πιστωτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία θα δοθούν εγγυήσεις, που του Ελληνικού Δημοσίου, που θα συνδέονται με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Την ημέρα διακανονισμού του PSI το ελληνικό δημόσιο θα παραδώσει στους πιστωτές έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 στα ομόλογα που θα ανταλλαχθούν.

Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια:

• Το κουπόνι των νέων ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% για περίοδο τριών ετών έως τον Φεβρουάριο του 2015

• Θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια έως τον Φεβρουάριο του 2020

• Στο 3,65% για την περίοδο Φεβρουάριος 2021 – Φεβρουάριος 2022 και,

• Διαμορφώνεται στο 4,3% για την περίοδο έως τον Φεβρουάριο του 2042.

Το μεσοσταθμικό κουπόνι, με βάση το μεσοσταθμικό επιτόκιο επί των νέων ελληνικών ομολόγων για τα πρώτα οκτώ χρόνια, θα διαμορφωθεί στο 2,63% και στο 3,65% για ολόκληρη την 30ετή περίοδο.

in.gr