Τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων σχολίασε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s, καθώς την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ σύναψε συμφωνία ανταλλαγής χρέους με την Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας η τράπεζα αντάλλαξε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ, που απέκτησε στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της στη δευτερογενή αγορά για τη σταθεροποίηση των αποδόσεων (Securities Market Program-SMP), με νέα ομόλογα ίδιας ονομαστικής αξίας.

Η S&P επεσήμανε όπως δημοσιεύει το  capital.gr ότι, πλην της αλλαγής στον αναγνωριστικό κωδικό ISIN, τα νέα ομόλογα υπόκεινται στους ίδιους όρους με τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, τόνισε πως τα μόνα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που ανταλλάχθηκαν ήταν όσα απέκτησε η ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, δηλαδή η συμφωνία δεν περιλάμβανε ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

«Εκτιμούμε πως τα νέα ομόλογα δεν θα επηρεαστούν από τυχόν CACs και άρα θα είναι προστατευμένα από οποιαδήποτε εξαναγκαστική απομείωση επί της αξίας των ελληνικών ομολόγων» σημειώνεται στην έκθεση. Η συνέπεια θα είναι -σύμφωνα με την S&P- η ΕΚΤ να προηγείται σε σχέση με τους κατόχους ομολόγων που επηρεάζονται από τις CACs σε όρους πληρωμής.