Δύο μόλις μέρες  ή ελάχιστες «εργάσιμες» ώρες θα έχουν στη διάθεσή τους οι περίπου 900.000 οφειλέτες του δημοσίου για  να προλάβουν να ζητήσουν να υπαχθούν στην πιο ευνοϊκή ρύθμιση χρεών  που –τυπικά τουλάχιστον- ξεκινά την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και λήγει... την επόμενη μέρα, στις 29 Φεβρουαρίου. 

Το μεγάλο πρόβλημα όμως το έχουν όσοι ζητήσουν περισσότερες από 24 δόσεις. Ενώ δηλαδή στη ρύθμιση  μπορεί να ενταχθεί κανείς με μίαν αίτηση, οι ... «λίγοι και εκλεκτοί» που  θα πετύχουν τις πολλές-πολλές δόσεις (από 25 έως και 60) θα πρέπει να καταθέσουν και ένα σωρό δικαιολογητικά για  να αποδείξουν την έσχατη ανάγκη στην οποία βρίσκονται. 

Εξ αιτίας των  γνωστών αντιρρήσεων που είχε η Τρόικα, τίποτα δεν διασφαλίζει  πως θα δοθεί η αναγκαία παράταση. Ίσως και η απλή αίτηση πάντως να μπορεί να σταθεί ικανή για να κατοχυρώσει  κανείς «μιαν θέση στον ήλιο», έστω και αν χρειαστεί εκ των υστέρων  να συγκεντρώσει και να υποβάλει μια  πλειάδα δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση με την οποία ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών  Παντελής Οικονόμου ενεργοποιεί  την ρύθμιση για τις 24 δόσεις, καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι διεκδικούν ρύθμιση  των οφειλών τους σε έως 60 δόσεις. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι –όχι απαραίτητα στο σύνολο τους- για  να ενταχθούν στην ρύθμιση των 60 δόσεων είναι τα εξής:

1. Δηλώσεις που  υποβάλλονται κατά περίπτωση

·Φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 3 ετών

·Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και οριστική δήλωση ΦΜΥ

·Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης όπου η προθεσμία υποβολής έχει λήξει ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην ρύθμισης

·Δηλαδή στοιχείων ακινήτων (Ε9)

2. Επίσημα στοιχεία  που αποδεικνύουν ζημιές των  2 τελευταίων οικονομικών ετών

3. Επίσημα στοιχειά  που αποδεικνύουν καταστροφή  των περιουσιακών στοιχειών της  επιχείρησης ή του φυσικού  προσώπου

4. Έγγραφα που  αποδεικνύουν την ασθένεια του  οφειλέτη η μέλους  οικογένειας

5. Βεβαίωση ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ

6. Επίσημα στοιχειά  που αποδεικνύουν διακοπή της  λειτουργία της επιχείρησης

 Στη νέα ρύθμιση  προβλέπεται πλαφόν 75.000 ευρώ στα  ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμιστούν με δόσεις και όριο 10.000 ευρώ στα αντίστοιχα χρέη των φυσικών  προσώπων. Συγκεκριμένα προβλέπεται  πως όσο λιγότερες είναι οι μηνιαίες δόσεις, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για το φορολογούμενο, δηλαδή:

* Εφάπαξ καταβολή, με διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. 

* Σε 2 έως 12 δόσεις, με έκπτωση 90% των προσαυξήσεων. 

* Σε 13 έως 24 δόσεις, αφαιρώντας το 75% των προσαυξήσεων. 

* Σε 25 έως 36 δόσεις, με έκπτωση 60% των προσαυξήσεων. 

* Σε 37 έως 48 δόσεις, αφαιρώντας το 45% των προσαυξήσεων. 

* Σε 49 έως 60 δόσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων. 

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι  μικρότερο από 100 ευρώ.

Εφόσον ο φορολογούμενος το ζητήσει εγγράφως με αίτησή του, μπορούν να υπαχθούν όσες οφειλές  του βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης, αλλά και αυτές που έχουν υπαχθεί  σε παλαιότερη ρύθμιση (με την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος είναι συνεπής  στις υποχρεώσεις του). 

Τι εξασφαλίζουν οι φορολογούμενοι με αυτό τον τρόπο: 

* Φορολογική  ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας,

* Αναστολή ποινικής  δίωξης εις βάρος τους, καθώς  και τυχόν επιβληθείσας ποινής, 

* Αναστολή κατάσχεσης  ακινήτων,

* Απαλλαγή από  τις προσαυξήσεις για τις οφειλές,  που υπάγονται στη ρύθμιση.

Σε περίπτωση  ασυνέπειας στην αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης προβλέπεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 1% για κάθε δόση, που καθυστερεί. Σε περίπτωση, μάλιστα, που δεν καταβληθούν 3 συνεχείς δόσεις ή η προτελευταία ή η  τελευταία δόση, τότε για το υπόλοιπο της οφειλής:

* Χάνονται τα  πλεονεκτήματα της ρύθμισης,

* Καταβάλλεται  το υπόλοιπο της οφειλής, και 

* Επιδιώκεται  η είσπραξή του με κάθε νόμιμο  μέτρο.

 

protothema.gr