Σε καλό δρόμο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση μπήκε η Σερβία, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι αντιπροσωπείες των Σέρβων και των εκπροσώπων του Κοσόβου για τη διαχείριση των συνόρων και την εκπροσώπηση της επαρχίας σε περιφερειακές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Στεφάνοβιτς εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή έκβαση των πολύωρων διαπραγματεύσεων και της πολυήμερης διπλωματικής μάχης και ανέφερε ότι τώρα εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να λάβει η Σερβία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας.

«Τώρα η ΕΕ και οι χώρες - μέλη θα λάβουν την απόφαση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» είπε ο κ. Στέφανοβιτς.

Η συμφωνία για την περιφερειακή εκπροσώπηση του Κοσόβου προβλέπει ότι δίπλα στο όνομα του Κοσόβου θα βρίσκεται αστερίσκος που θα παραπέμπει σε υποσημείωση. Σε αυτή θα αναγράφεται: «Η ονομασία δεν προδικάζει το καθεστώς του Κοσόβου και είναι σε συμφωνία με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τη διακήρυξη για την ανεξαρτησία του Κοσόβου».

«Το αίτημα της Πρίστινας να υπάρχει ειδική αναφορά και στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου δεν εκπληρώθηκε», είπε ο κ. Στεφάνοβιτς.