Στην Βουλγαρία κάποιοι σκέφτηκαν ότι πρέπει οι νεολαία της χώρας να εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την προστασία της πατρίδας και την άμυνα της χώρας, καθώς και για την ανάληψη δράσης σε ακραίες καταστάσεις.

Σχετική πρόταση κατατέθηκε από τους βουλευτές Αικατερίνα Μιχαΐλοβα και Βέσελιν Μετόντιεφ και πρόκειται να συζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξωτερική πολιτική και την Άμυνα. Η πρόταση των δύο βουλευτών αναφέρει ότι, «οι πολίτες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα πρέπει να λάβουν εκπαίδευση στην εκμάθηση για την προστασία της πατρίδας και την άμυνα της χώρας για την ανάληψη δράσης σε ακραίες καταστάσεις και πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, κατά τα τελευταία δύο χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών στα τοπικά σχολεία και στα δημαρχεία των Δήμων».

Το νομοσχέδιο των δύο βουλευτών αναφέρει επίσης τα εξής: «Οι πολίτες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ένατη και δέκατη τάξη του σχολείου θα έχουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση στα καθήκοντά τους, για την υπεράσπιση της χώρας, τις δράσεις για την επιβίωση σε μια κρίση στρατιωτικής φύσεως, καθώς και την αποστολή και των καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Η διδασκαλία, σύμφωνα με τη zougla.gr, θα γίνεται μέσα σε 5 ώρες για την ένατη τάξη και 5 ώρες για την δέκατη τάξη, όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών διδασκαλίας».