Η θυγατρική εταιρία της ΚΤΕΛ ΑΕ, "C.TR.S.", θα πραγματοποιεί αρχικά δρομολόγια προς Σόφια και Τίρανα.

Σκοπός της εταιρίας είναι στο μέλλον υπάρξουν δρομολόγια και προς άλλες μεγάλες πόλεις των Βαλκανίων.

Τα δρομολόγια θα είνα ως εξής:

Πέμπτη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΣΟΦΙΑ

Σάββατο: ΣΟΦΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κυριακή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΙΡΑΝΑ

Τρίτη: ΤΙΡΑΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ