Τους 13 περιφερειάρχες επιστράτευσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Λούκα Κατσέλη, ζητώντας τους να συμβάλουν στη συγκράτηση της ανεργίας. Στη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή, συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την εξασφάλιση 60.000 έως 70.000 θέσεων εργασίας για το 2011, μέσα από Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Εργασίας (ΤΟΠΣΑ) και από το νέο θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Οι περιφέρειες θα επιδοτηθούν με 280 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προσλάβουν ανέργους ή να "αγοράσουν" τις υπηρεσίες των εταιρειών που θα συστήσουν οι άνεργοι μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας (βοήθεια στο σπίτι, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαρισμός ακτών, δημιουργική απασχόληση παιδιών κ.ά.).

Συζητήθηκε μάλιστα και το καθεστώς ασφάλισης των ανέργων ως εταίρων στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προτάσεις που εξετάζονται, θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ με χαμηλότερο ασφάλιστρο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, κ. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι οι περιφέρειες θα στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, τις οποίες αποδέχονται με ανακούφιση, προκειμένου να ανασχεθεί η αύξηση της ανεργίας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου, κ. Θεόδωρο Τσέκο, η Υπουργική Απόφαση, το Σχέδιο Εφαρμογής και οι διαδικασίες εκχώρησης χρημάτων στις Περιφέρειες θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Μαρτίου, έτσι ώστε οι προκηρύξεις από τις ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών να ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

Η κα. Κατσέλη, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάργησης ή μείωσης των επιδομάτων -με τη θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων- στο πλαίσιο των επιταγών του Μνημονίου Νο 4, απάντησε ότι "με τη συμβολή του ΟΟΣΑ θα καταγραφούν τα επιδόματα στην Ελλάδα και θα μελετηθεί η επιδοματική πολιτική έως το Μάιο, ώστε τον Ιούνιο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές".

Εν τω μεταξύ, αναπροσαρμογές στις αποδοχές των υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης φέρνουν οι μετατάξεις που έγιναν λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη. Στην πλειοψηφία των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν, οι αναπροσαρμογές αυτές αφορούν σε αυξήσεις αποδοχών, όπως προκύπτει από σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη.

Έτσι, μεγαλύτερο μισθό θα λάβουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπηρετούσαν μέχρι πρότινος στις νομαρχίες και τώρα έχουν μεταφερθεί στους Καλλικρατικούς δήμους. Καμία διαφοροποίηση δεν θα υπάρξει για υπαλλήλους που απασχολούνταν στις πρώην κρατικές περιφέρειες και μετακινήθηκαν στις επτά νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, καθώς και το προσωπικό των πρώην νομαρχιών που μετατάχθηκε στις αιρετές περιφέρειες.

Αντιθέτως, περιορισμένος θα είναι ο μισθός εργαζομένων στις πρώην κρατικές περιφέρειες, που από τα μέσα του 2011 θα αναλάβουν καθήκοντα στις αιρετές περιφέρειες.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται αναλυτικότερα ότι:

Α) Το προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών που παραμένει προσωπικό των συσταθέντων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές που ελάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών.

Β) Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια από 1-1-2011 προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, θα λαμβάνει από 1-1-2011 τις αποδοχές που ελάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Ν.Α.

Γ) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των πρώην Κρατικών Περιφερειών των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις Περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, στην Περιφέρεια με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της πρώην Κρατικής Περιφέρειας που ισχύει από 1-7-2011, θα λαμβάνει από 1-7-2011 μόνο τις αποδοχές των υπαλλήλων της Περιφέρειας, ήτοι τις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Δ) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1-1-2011 σε Δήμους, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

Ε) Το υπηρετούν κατά την 1-1-2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των πρώην Κρατικών Περιφερειών, το οποίο μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων από 1-1-2011, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

ΑΠΕ- ΜΠΕ