Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, συνδιοργάνωσαν με επιτυχία την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, εκδήλωση παρουσίασης του νέου προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.

Επιλέξιμες είναι τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις εμπορευματικών, οδικών μεταφορών.

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τον κ. Λευτέρη Νικολακάκη, Υπεύθυνο Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Την ευκαιρία αξιοποίησης του προγράμματος από τις μεταφορικές επιχειρήσεις με στόχο τη μείωση του μεταφορικού τους κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, ειδικά στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, με δεδομένο και το υψηλό ποσοστό επιχορήγησης του προγράμματος (70%), τόνισε, μεταξύ των άλλων, στο σύντομο χαιρετισμό του, εκ μέρους της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ο κ. Ιωάννης Σταγκουράκης, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής του Εταιρείας.