Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2011 κατέγραψαν υποχώρηση της τάξης του 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν οι προβλέψεις για την πορεία των επενδύσεων σε αυτό το έτος στην προηγούμενη έρευνα κατέληγαν σε άνοδο (17,7%)

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η δεύτερη, για το 2011, έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προγράμματος της ΕΕ (DG ECFIN), με στόχο την αποτύπωση της πορείας των βιομηχανιών και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους.'

Σχεδόν κάθε έτος, παρατηρείται με συστηματικότητα η προς τα κάτω αναθεώρηση για την πορεία των επενδύσεων στην έρευνα που γίνεται προς το τέλος του έτους, σε σχέση με τις προβλέψεις που διατυπώνονται στην πρώτη έρευνα (Μάρτιος- Απρίλιος), όπου συνήθως υπερεκτιμώνται οι επενδυτικές δαπάνες. Έτσι, η εικόνα που καταγράφεται για τις επενδύσεις του 2011 στη δεύτερη αυτή έρευνα, είναι σημαντικά δυσμενέστερη έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης, λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας και την εντεινόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας που επιβραδύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Η τελευταία και ακριβέστερη ωστόσο εκτίμηση για την εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας το 2011 θα προκύψει στην επόμενη έρευνα του ΙΟΒΕ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2012, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η λογιστική διαχείριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Υπάρχουν και κλάδοι που “ανεβαίνουν”…

Η πρόβλεψη για τη σχετικά ήπια εξασθένηση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2011 πάντως συγκλίνει και με τα επίσημα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ενώ σε κλαδικό επίπεδο, δεν αφορά το σύνολο των μεταποιητικών κλάδων, αφού ορισμένοι εξ’ αυτών συνεχίζουν που προβλέπουν άνοδο των επενδυτικών τους δαπανών το 2011. Συγκεκριμένα, στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά αναμένεται η μεγαλύτερη ανάκαμψη σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους (+21,9%), εξέλιξη παρόμοια άλλωστε με την προηγούμενη έρευνα του Μαρτίου, όταν και πάλι οι επιχειρήσεις του κλάδου προέβλεπαν άνοδο της επενδυτικής δραστηριότητάς τους το 2011, αν και μεγαλύτερη (33,4%). Στον κλάδο Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, οι τελευταίες προβλέψεις επίσης υποδηλώνουν άνοδο, αν και οριακή, στην επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων (1,7%), ενώ ανάκαμψη αναμένεται και στην επενδυτική δραστηριότητα στην Κλωστοϋφαντουργία (6,3%), κλάδος ο οποίος ωστόσο καταγράφει σημαντικές διακυμάνσεις στις προβλέψεις της επενδυτικής του δραστηριότητας.

Στους υπόλοιπους κλάδους του δείγματος καταγράφεται συρρίκνωση των προβλεπόμενων επενδυτικών δαπανών για το 2011. Η πτώση αυτή αναμένεται και πάλι εντονότερη στον κλάδο Ένδυση – υπόδηση (-88,5%), όπως και στην προηγούμενη έρευνα (-65,8%). Υποχώρηση όμως καταγράφεται και στις προβλέψεις για επενδυτικές δαπάνες των Χημικών προϊόντων (-19,6%), μείωση παρόμοια με εκείνη που σημειώνουν οι αντίστοιχες προβλέψεις στους Λοιπούς Κλάδους που συμπληρώνουν το δείγμα (-19,1%). Στους κλάδους αυτούς ανήκουν τα Διυλιστήρια – Άνθρακας και η Βασική Μεταλλουργία, κλάδοι ωστόσο των οποίων οι επενδυτικές προβλέψεις βελτιώνονται για το 2011, σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα, ενώ η υποχώρηση εκπορεύεται από κλάδους όπως τα Πλαστικά-Ελαστικά, οι Εκτυπώσεις-Εκδόσεις κλπ.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα το 2011 σε σχέση με το 2010 διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου καταγράφονται θετικές προβλέψεις για το 2011, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη. Συγκριμένα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη προβλέπεται άνοδος της επενδυτικής δραστηριότητας σε αυτήν την έρευνα για το 2011, η οποία φθάνει σχεδόν το 15% και 13% αντίστοιχα, στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη ευρωπαϊκή έρευνα Μαρτίου – Απριλίου.

Στην παρούσα έρευνα, τέλος, πραγματοποιείται και η πρώτη, πρώιμη ωστόσο πρόβλεψη για την πορεία των επενδύσεων το 2012. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας στη Μεταποίηση το 2012 κατά 5,6%, εντονότερη δηλαδή σε σύγκριση με την αντίστοιχη των τελευταίων προβλέψεων για το 2011. Τα περιθώρια προσδοκιών ανάκαμψης της επενδυτικής δραστηριότητας είναι άλλωστε εξαιρετικά στενά κάτω από το υπάρχον, αλλά και προβλεπόμενο δυσμενές οικονομικό κλίμα προσεχώς. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις, οι διαδικασίες ανταλλαγής ομολόγων και αποτίμησης των ακινήτων που διαχειρίζονται οι τράπεζες, έχουν επιπτώσεις και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον, οι παρεχόμενες ενισχύσεις από το Π.Δ.Ε. θα κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τρίτο συνεχόμενο έτος το 2012, ενώ παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εκταμίευσή τους για επιλεγμένα προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια. Ως εκ τούτου, η ροή χρηματοδοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις το 2012 περιβάλλεται από πολλές αβεβαιότητες και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα χαμηλή. Επομένως, δημιουργούνται σημαντικά προσκόμματα στις δυνατότητες προγραμματισμού και μακρόπνοου επενδυτικού σχεδιασμού, κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων.

(protothema.gr)