Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά διαμορφώνει το Βασικό Εποτόκιο Χορηγήσεών της (ΒΕΧ) σε 9,50% με ισχύ από 29 Φεβρουαρίου 2012.

Επίσης από την ίδια ημερομηνία αναπροσαρμόζονται ανοδικά τα προσφερόμενα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις.