Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να ανέλθουν σε 500 εκατ. ευρώ οι πόροι που προορίζονται για την τροφοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βοήθειας των πλέον απόρων (PEAD) φέτος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε τελικά να υιοθετήσουμε μέτρα που θα επιτρέψουν να διατεθεί για το 2012 ο συνολικός προϋπολογισμός της Βοήθειας προς τους πλέον απόρους» δήλωσε ο επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα Γεωργίας, Ντάτσιαν Τσιόλος.

Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει τη διανομή γευμάτων σε περίπου 18 με 19 εκατ. άτομα που χρήζουν βοήθειας, μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων, επισιτιστικών τραπεζών και λαϊκών συσσιτίων, σε 20 από τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε..