Τεράστιες ουρές δημιουργήθηκαν το πρωί στην εφορία Ηράκλειου καθώς οι φορολογούμενοι πήγαν μαζικά προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο η οποία κανονικά έληγε σήμερα, αλλά τελικά δόθηκε παράταση.

Στην ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία, μέχρι 10.000 ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι 75.000 ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.