Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της αναβάθμισης και επέκτασης του Αεροδρομίου Χανίων  «Ι. Δασκαλογιάννης» , προϋπολογισμού 110.085.000  ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 10 Απριλίου 2012, εφ'όσον έως τότε έχει εκδοθεί και η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές θα κατατεθούν, αλλά δεν θα ανοιχθούν έως ότου υπάρξει η τυπική αυτή απόφαση.

Η διάρκεια κατασκευής του είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται :

α) επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου, αεροσταθμού κατά 18.000 μ2 (από 13.325 μ2 σήμερα στα 31.572 μ2).
β)Διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση του συνολικού περιβάλλοντος χώρου.
γ) Κατασκευή νέου κτιρίου πύργου ελέγχου, συνολικής επιφάνειας 2.000 μ2.
δ) Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου, συνολικής επιφάνειας 2.600 μ2.
ε) Κατασκευή νέου κτιρίου φύλαξης απορριμμάτων 484 μ2.

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε:

« Ο εκσυγχρονισμός του κρατικού αερολιμένα Χανίων, που περιλαμβάνει την  επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού , τη κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και άλλες εργασίες , αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο  για τα Χανιά και τη Κρήτη και, μαζί με το νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου θα αποτελέσουν τις δύο βασικές πύλες αερομεταφορών του νησιού.

 Σε συνδυασμό δε με τα άλλα έργα υποδομής που κατασκευάζονται ή είναι προγραμματισμένα να κατασκευαστούν στο άμεσο μέλλον  από το Υπουργείο Υποδομών στη Κρήτη, όπως οι οδικοί άξονες ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, θα προσφέρουν στη Κρήτη σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα , που είχε στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια»


Δείτε εδώ την έγκριση δημοπράτησης του έργου

Δείτε εδώ την έγκριση των τευχών δημοπράτησης